Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız
Kalite yönetim sistemlerinde mükemmellik modeli hedefiyle, ağır ve gabari ışı yüklerin lojistik operasyon sonuçlarında sürekli gelişme hedeflenmektedir.

1.    Müşterilerimize faydalı hizmetler sunmak amacıyla, mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin, öncelikle tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için;

2.    Sağladığımız hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

3.    Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,

4.    Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,

5.    Tedarikçi ve müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmaktır

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Şirketimiz,  ekonomik ve toplumsal alanda kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamak üzere tüm faaliyetlerinde öncelikle iş güvenliği, çevre ve kalite politikalarını gözetmektedir. Şirket, operasyonlarını yönetirken doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirgemek, toprak, hava ve su kirliliğini önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya özen göstermektedir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konularında da riskleri en aza indirgemek üzere uygulamalar geliştirmekte ve bu uygulamalara tüm çalışanların aktif katılımını sağlamaktadır.


Tac Lojistik, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamaları, çalışma sürecinin vazgeçilmez bir unsuru kabul edilmektedir. Şirketimiz bu çerçevede benimsediği ilkeleri aşağıda sıralanmıştır. 
1.    İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri sürekli iyileştirmek.
2.    Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra ve üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak.
3.    Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.
4.    Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek.
5.    İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek.


Çevre Politikamız
Taç lojistik gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelişme için; şirketimiz faaliyet alanına giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle, tüm şirket  çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.
Şirketimizin çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir: 
1.    Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak
2.    Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak
3.    Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak
 

TOP